ترازو محک ۵۰ کیلویی مدل ۱۵۰۰۰AP

ترازو محک ۵۰ کیلویی مدل ۱۵۰۰۰AP

ترازو محک ۵۰ کیلویی مدل ۱۵۰۰۰AP طراحی و تولید شده توسط کارخانه ی توزین سنجش تهران می باشد که در مدل های گوناگون با کاربری های متنوع توسط این کارخانه در حال عرضه می باشد ، ترازو محک معرفی شده دارای ظرفیت ۵۰ کیلو…

ترازو محک ۳۵ کیلویی مدل ۱۵۰۰۰BP

ترازو محک ۳۵ کیلویی مدل ۱۵۰۰۰BP

ترازو محک ۳۵ کیلویی مدل ۱۵۰۰۰BP ، ترازو فروشگاهی است که توسط کارخانه ی توزین توان سنجش تهران توسط مهندسین ایرانی در حال تولید می باشد ، کلمه MDS 15000BP از اختصار کلمات ترازو دیجیتالی بدون علمک ۱۵۰۰۰ به دست آمده است ، نداشتن علمک…